Door José Wunderink. Na een jaar van een historisch lage rente zijn de verwachtingen dat de langlopende hypotheekrente zal stijgen, dit kan van invloed op de waarde van de woningen zijn. Rente en woningwaarde zijn vaak communicerende vaten, stijgt de één dan daalt de ander. De rente over een lening ter financiering van restschuld is in 2018 niet meer aftrekbaar, het financieren van restschuld wordt dus duurder. Het te financieren bedrag daalt naar 100% van de koopsom van een woning, kosten koper dienen dus door koper zelf ingebracht te worden. (Mogelijk komt er regeling voor starters, en mogen zij 101% financieren) De grens voor verkrijgen Nationale Hypotheek Garantie stijgt naar € 265.000,- (het plan is om in 2019 de grens weer omlaag te brengen). Bij aangaan van energie besparende maatregelen wordt deze € 280.900,- De hypotheekrenteaftrek wordt per 1 januari 2018 verder beperkt tot 49,5%. Er zijn plannen om de aftrek in grotere stappen af te bouwen. De aftrekregeling voor onderhoudskosten aan monumenten zou op de schop moeten in verband met een bezuiniging van 25 miljoen. Deze bezuiniging is in de voorjaarsnota 2017 teruggedraaid. De regeling blijft tot 2019 ongewijzigd. Het nieuwe kabinet beslist of de aftrek na 2018 in stand blijft of dat er een subsidie voor in de plaats komt. De...

Vragen? App ons!