Jij en je partner gaan uit elkaar en jullie hebben samen een woning. Hoe ga je hier mee om? Stap 1. Overleg of één van jullie zou willen blijven wonen. Stap 2. Zo ja, maak indien nodig een afspraak met een hypotheekadviseur om duidelijk te krijgen of diegene in staat is de financiering alleen te dragen. Stap 3. Is dit het geval, bepaal dan of er sprake is overwaarde (de woning is meer waard dan de hoogte van de financiering). Je kunt in deze fase een makelaar een waardebepaling laten doen, dit kan ook al voor stap 2. Stap 4. Is er overwaarde, overleg dan hoe je hier mee omgaat. Wil je dat de vertrekkende partner (een deel van) de overwaarde krijgt uitgekeerd of vind je dit niet van belang? Bijvoorbeeld omdat de kinderen dan in het eigen huis kunnen blijven wonen. Stap 5. Dient er een stuk overwaarde betaald te worden aan de partner die afscheid neemt van de woning, kijk dan of dit gefinancierd dient te worden. Of kan dit uit eigen middelen? Stap 6. Zo niet, neem dan contact op met de hypotheekadviseur en overleg over de mogelijkheden. Stap 7. Is bovenstaande niet mogelijk dan is de enige oplossing de woning te verkopen. De...

Een naast familielid is overleden en je bent erfgenaam. In de nalatenschap zit de woning van de overledene. Hoe moet je de afwikkeling aanpakken? Stap 1. Inventariseer hoe hoog de hypotheekschuld op de woning is. Is er bijvoorbeeld gespaard in een spaarhypotheek of vermogen opgebouwd in een levensverzekering die in mindering kan worden gebracht op de hypotheekschuld? Maak indien nodig een afspraak met een hypotheek adviseur om dit duidelijk te krijgen. Inventariseer ook of er overige schulden zijn. Stap 2. Nodig een makelaar uit om de actuele waarde van de woning vast te stellen. Stap 3. Is het zeker dat de schulden groter zijn dan de baten (opbrengst verkoop van de woning en overige zaken en spaargelden), dan kun je de erfenis verwerpen. Let op: in dit stadium mag je niets meenemen uit de woning! Is het onzeker of de schulden betaald kunnen worden uit de baten (opbrengst verkoop van de woning en overige zaken en spaargelden), dan kun je de erfenis beneficiar aanvaarden. Schulden worden dan verrekend met de baten en je hoeft je eigen vermogen niet te gebruiken voor betaling van schulden uit de nalatenschap. Is het duidelijk dat de baten hoger zijn dan de schulden? Dan kun je de erfenis aanvaarden. Let op: je...

Vragen? App ons!