erfenis: een huis erven. Wat te doen?

Assink adviseert: Een huis erven

Een naast familielid is overleden en je bent erfgenaam. In de nalatenschap zit de woning van de overledene. Hoe moet je de afwikkeling aanpakken?

Stap 1. Inventariseer hoe hoog de hypotheekschuld op de woning is. Is er bijvoorbeeld gespaard in een spaarhypotheek of vermogen opgebouwd in een levensverzekering die in mindering kan worden gebracht op de hypotheekschuld? Maak indien nodig een afspraak met een hypotheek adviseur om dit duidelijk te krijgen.

Inventariseer ook of er overige schulden zijn.

Stap 2. Nodig een makelaar uit om de actuele waarde van de woning vast te stellen.

Stap 3. Is het zeker dat de schulden groter zijn dan de baten (opbrengst verkoop van de woning en overige zaken en spaargelden), dan kun je de erfenis verwerpen. Let op: in dit stadium mag je niets meenemen uit de woning!

Is het onzeker of de schulden betaald kunnen worden uit de baten (opbrengst verkoop van de woning en overige zaken en spaargelden), dan kun je de erfenis beneficiar aanvaarden. Schulden worden dan verrekend met de baten en je hoeft je eigen vermogen niet te gebruiken voor betaling van schulden uit de nalatenschap.

Is het duidelijk dat de baten hoger zijn dan de schulden? Dan kun je de erfenis aanvaarden.

Let op: je betaalt erfbelasting over de erfenis! Kijk op de site van de belastingdienst voor de tarieven.

Stap 4. Voor de erfbelasting wordt gekeken naar de waarde van de woning volgens de WOZ-aanslag van het jaar waarin je de woning verkrijgt of het volgende jaar. Vind je de WOZ-waarde te hoog? Maak dan bezwaar. Om bezwaar te maken dien je eerst een nieuwe WOZ-beschikking aan te vragen bij de gemeente.

Stap 5. Bepaal of je de woning wilt verkopen of er zelf wilt gaan wonen.

Stap 6. Wil je er zelf gaan wonen en zijn er meerder erfgenamen, dan dien je deze “uit te kopen”. De waarde van de woning dient dan in een taxatierapport bepaald te worden en je dient de andere erven uit eigen middelen of een financiering uit te kopen.

Stap 7. Wil je niet zelf gaan wonen? Nodig een makelaar uit en overleg wat deze voor je kan betekenen.

Tip: kijk op www.erfenisadvies.nl voor meer informatie over het regelen van een nalatenschap.

Meer weten? Bel of mail ons.Vragen? App ons!