Wil of moet je je huis verkopen en is de hypoheekschuld groter dan de te verwachten opbrengst dan staat je huis ‘onder water’. Kun je in aanmerking komen voor kwijtschelding van de restschuld omdat je een hypotheek met NHG hebt? Wat te doen?

Stap 1. Nodig een makelaar uit om de te verwachten opbrengst goed vast te stellen. De woningmarkt is in beweging en de WOZ-waarde van de woningen ligt nog wel eens lager dan de marktwaarde.

Stap 2. Zet goed op een rij hoeveel je dient af te lossen bij verkoop. Is er bijvoorbeeld gespaard in een spaar- of beleggingshypotheek die in mindering kan worden gebracht op de hypotheekschuld? Maak indien nodig een afspraak met een hypotheekadviseur om dit duidelijk te krijgen.

Stap 3. Bepaal wat de te verwachten restschuld is.

Stap 4. Heb je een hypotheek met NHG, kijk dan of je in aanmerking komt voor kwijtschelding van de restschuld. Er moet dan sprake zijn van één van de volgende voorwaarden:

  • je relatie is beëindigd;
  • je bent werkloos of arbeidsongeschikt geworden;
  • of je partner is overleden.

Door één van deze veranderingen kun je de hypotheek niet meer voldoen.

Stap 5. Laat een inkomens- en vermogenstoets doen bij een hypotheekadviseur. Dit is om vast te stellen of je inderdaad niet in staat bent de hypotheeklasten te dragen.

Stap 6. Neem contact op met de geldverstrekker en overleg over mogelijkheden. Je moet zelf zoveel mogelijk doen om de schuld te beperken!

Stap 7. Is uit de toets gebleken dat je de lasten niet kunt dragen? En is de geldverstrekker van mening dat de enige oplossing verkoop is? Dan volgt er een advies van de NHG aan de geldverstrekker om de schuld kwijt te schelden. De echte kwijtschelding vindt pas plaats na de verkoop en overdracht van de woning!

Stap 8. Schakel een makelaar in om de woning te verkopen (in overleg met de geldverstrekker).

Tip: blijf ondertussen de woning goed onderhouden en zoek mogelijkheden om de schuld zoveel mogelijk te beperken.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend verkoopadvies.Vragen? App ons!