NVM voorzitter: “Ik durf te spreken over woningnood.” – de woningmarktcijfers gemeente Rheden 4e kwartaal 2019

In het vierde kwartaal van 2019 heeft de NVM de landelijke woningmarkt weer krapper zien worden na een derde kwartaal waarin deze trend ook al zichtbaar was. Hoewel er in 2019 een vergelijkbaar aantal woningen als in 2018 werd verkocht, zag de NVM het aantal te koop komende woningen afnemen. Ook werd er te weinig nieuwbouw toegevoegd om de krapte te verkleinen.

De gemiddelde verkoopprijs steeg landelijk van € 313.000,- naar € 326.000, -. Een toename van 8% ten opzichte van vorig jaar. Landelijk gezien lagen de vraagprijzen 8,8% hoger dan een jaar geleden. De gemiddelde woning stond in Nederland 37 dagen te koop, dit was vorig jaar 38 dagen.

Gemeente Rheden

In Rheden zagen we een lichte stijging van het aantal verkopen (van 118 naar 123). De verkooptijd steeg juist (was 30 en is nu 42 dagen) en met name vrijstaande woningen stonden bijna drie maal zo lang te koop als in het vorige kwartaal. De blijvende druk op de markt was zichtbaar in het kleine verschil tussen vraag- en verkoopprijs: deze was gemiddeld 0,7%. De gemiddelde verkoopprijs steeg naar € 291.000,- (was € 274.500,-).

We zagen bij de vrijstaande woningen weer een lichte prijsstijging en hogere aantallen verkochte woningen, ondanks de langere looptijd. De twee-onder-één-kap woningen brachten voor het derde kwartaal minder op, de tussenwoningen stegen heel iets in prijs. Er werden wel minder tussenwoningen verkocht (was 32 in 3e kwartaal, nu 25). De prijsontwikkeling bij appartementen blijft goed. Deze stegen licht in opbrengstprijs, maar er werden wederom fors minder appartementen verkocht (33 in 3e kwartaal en 23 in 4e kwartaal). Voornamelijk bij de appartementen is de krapte goed zichtbaar in de gemeente Rheden.

De opgegeven cijfers van het laatste kwartaal zijn altijd voorlopig, in het volgende kwartaal worden deze definitief.Vragen? App ons!