Wat houdt de ‘bedenktijd’ in?

De drie dagen ‘bedenktijd’ bij kopen van een woning, u hebt er vast van gehoord. Wat houdt deze bedenktijd voor u als koper of verkoper in?

Schriftelijke overeenstemming

In het verleden was het zo dat de koop van een woning tot stand kwam wanneer er mondeling overeenstemming was over de belangrijkste voorwaarden. Denk aan de prijs, opleverdatum en wat het gekochte omvatte. Nu komt de overeenstemming pas tot stand bij schriftelijke vastlegging hiervan. Dat houdt in dat koper en verkoper de koopakte getekend hebben. Een voordeel voor beide partijen; de afspraken staan duidelijk op papier staan en er kan minder snel verwarring ontstaan.

Drie dagen bedenktijd

Er is een bedenktijd van drie dagen voor kopers. Deze bedenktijd gaat in na overhandiging van de getekende koopakte of kopie hiervan en eindigt om middernacht van de derde dag. Binnen deze periode kan koper op de koop terugkomen zonder opgaaf van reden.

Doel van invoering van deze regel is de koper de ruimte te geven deskundigen raad te plegen en te beschermen tegen impulsieve daden.

Uit onze ervaring blijkt dat kopers zelden overhaast te werk gaan. Als verkopend makelaar stimuleren wij kopers altijd om voor hen belangrijke gegevens al tijdens de onderhandeling goed op een rijtje te zetten. Zijn er belangrijke vragen die meer tijd vergen, dan nemen kopers hiervoor doorgaans ontbindende voorwaarden op. Onze ervaring is dan ook dat er bijna nooit gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid de koop terug te draaien. Een zo grote beslissing als de aankoop van een huis wordt immers altijd goed overdacht.

Ons advies aan kopers: zet alle aspecten van de aankoop ruim van tevoren op een rijtje, dit is voor beide partijen prettiger.

Advies aan verkopers: informeer kopers zo uitgebreid mogelijk, de kans op het terugdraaien van de koop wordt dan kleiner.Vragen? App ons!