Door José Wunderink.

Na een jaar van een historisch lage rente zijn de verwachtingen dat de langlopende hypotheekrente zal stijgen, dit kan van invloed op de waarde van de woningen zijn. Rente en woningwaarde zijn vaak communicerende vaten, stijgt de één dan daalt de ander.

De rente over een lening ter financiering van restschuld is in 2018 niet meer aftrekbaar, het financieren van restschuld wordt dus duurder.

Het te financieren bedrag daalt naar 100% van de koopsom van een woning, kosten koper dienen dus door koper zelf ingebracht te worden. (Mogelijk komt er regeling voor starters, en mogen zij 101% financieren)

De grens voor verkrijgen Nationale Hypotheek Garantie stijgt naar € 265.000,- (het plan is om in 2019 de grens weer omlaag te brengen). Bij aangaan van energie besparende maatregelen wordt deze € 280.900,-

De hypotheekrenteaftrek wordt per 1 januari 2018 verder beperkt tot 49,5%. Er zijn plannen om de aftrek in grotere stappen af te bouwen.

De aftrekregeling voor onderhoudskosten aan monumenten zou op de schop moeten in verband met een bezuiniging van 25 miljoen. Deze bezuiniging is in de voorjaarsnota 2017 teruggedraaid. De regeling blijft tot 2019 ongewijzigd. Het nieuwe kabinet beslist of de aftrek na 2018 in stand blijft of dat er een subsidie voor in de plaats komt.

De verwachting is dat de WOZ waarden van de woningen gaan stijgen, de woningen zijn immers duurder geworden sinds 1 januari 2016 Ook zullen een aantal gemeenten de tarieven van OZB verhogen. De opslag voor duurzame energie op uw energierekening zal omhoog gaan.

Al met al kan het wonen in eigen huis in 2018 dus wat duurder worden dan in 2017, al kan de koper van een woning tussen de € 245.000,- en € 265.000,- nu profiteren van de lagere rente tarieven van de NHG.

Door aanpassing van het te lenen bedrag naar 100% van de koopsom wordt de koper beschermd tegen te hoge lasten en is er minder risico van “onder water” staan, wat positief is.

Wat bracht 2017?

De rente daalde naar een historisch laagte record, waarbij een lening met NHG al voor 1,65% op basis van 10 jaar vast, te verkrijgen was. Ter vergelijk: in 1994 was deze 9,4% en in 2008 5,7% en in januari van dit jaar 2,29%. Dit is zeker een impuls voor de woningmarkt geweest.

De woningmarkt, met name in de steden, draaide goed in 2017. Het aanbod daalde en de prijzen stegen gemiddeld. Cijfers van het laatste kwartaal zijn nog niet beschikbaar, maar mijn vermoeden is dat het aantal verkochte woningen lager zal zijn en de prijsstijging zal aftoppen.

De NHG grens stond op € 245.000,-

In 2017 was het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50%.

 Vragen? App ons!